Άλμα εις ύψος: Η βασική τεχνική του αγωνίσματος

Το άλμα εις ύψος έχει μια προσέγγιση που περιέχει μετάβαση από γραμμική σε καμπύλη. Διαθέτει απογείωση παρόμοια με το άλμα εις μήκος, χρησιμοποιώντας ένα προτελευταίο και απογειωτικό βήμα.

Go to Top